CG2017

Men's Fitness Editor

Displaying 1 - 25 of 126

ชื่อวัศวรรดิ์

นามสกุลดาราจันทร์ชานนท์

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

เป็ด

อุปนิสัย (Your personality)

ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นคนง่ายๆ

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

อย่าคิดว่าจะล้ม ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่ม

ชื่อเสรี

นามสกุลพินิจสุขใจ

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

เส จอร์แดน

อุปนิสัย (Your personality)

ร่าเริง สนุกสนาน ชอบเห็นคนรอบข้างมีความสุข บ่อยๆครั้งจึงชอบแกล้ง ชอบกวน ชอบเล่นมุขให้เฮฮาสนุกสนาน
แต่บางครั้งก็ชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆเพื่อซึมซับธรรมชาติรอบข้าง เพื่ออยู่กับตัวเอง ครุ่นคิดทบทวนตัวเราเอง คล้ายๆการนั่งสมาธิ
ชอบผจญภัยและท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพราะรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้โลกกว้าง ทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจชีวิตและธรรมชาติ... ครับ

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ความคิดคือความฝัน แต่จงคิดแล้วลงมือทำ นั่นคือการทำฝันให้เป็นจริง..

ชื่อกฤษดา

นามสกุลศรีภูริจรรยา

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

กล้าม

อุปนิสัย (Your personality)

กระฉับกระเฉง ดันทุรัง อ่อนโยน รักความถูกต้อง

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

อยากสุขภาพดีให้นึกถึงผัก แต่ถ้าอยากมีความรักให้นึกถึงผม 🙂

ชื่อเขมราช

นามสกุลภิระบรรณ

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

ภิรา

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนเวลาทำอะไรแล้วจะตั้งใจมาก อดทน และขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ค่อยชอบด่าใคร โกรธยาก ชอบความยุติธรรม เข้ากับคนง่าย ถ้ารู้จักกันแล้ว จะเป็นคนคุยมากครับ

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อศรณรงค์

นามสกุลทะศร

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามสูง รักครอบครัวและเพื่อน

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

Where there is a will, there is a way. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อDr. Vikram

นามสกุลBhatia

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

หมอฟันหน้าฝรั่ง

อุปนิสัย (Your personality)

Having the chance to study at NIST, I learnt about diversity & being open-minded. With the love for art + science, I pursued a degree which is a perfect mix of both: Dentistry & got a 3.68 GPA. That's why they say I'm super patient, no matter what happens. I had a goal of becoming Thailand's No.1 Orthodontist but it changed when I knew I had the ability to boost the confidence of Thai people through learning English. Now I run 2 businesses - an English school for adults + a fitness brand-INXTINX

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

"Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing and dream while others are wishing." - William Arthur Ward.

ชื่อเนติทัศน์

นามสกุลชินอ่อน

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

หมอเน

อุปนิสัย (Your personality)

สุภาพ ยิ้มเก่ง ขี้เกรงใจ ง่ายๆ สนุกสนาน

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

Do my best.

ชื่อณัฐวุฒิ

นามสกุลธิติกวินสกุล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนขยันขันแข็ง คล่องแคล้ว ว่องไว ชอบทำอะไรรวดเร็ว

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ใช้เวลาที่มีทำสิ่งดีๆให้แก่กัน ไม่จำเป็นต้องวันสำคัญ แค่ทำทุกๆวันให้รู้สึกดี

ชื่อปณชัย

นามสกุลปฏิวงศ์ไพศาล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

บ๊อบบี้

อุปนิสัย (Your personality)

เฮฮาเป็นคนง่ายๆรักสะอาด

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

จงต้องการความสำเร็จเท่ากับเราต้องการหายใจ

ชื่อศักดิ์อรุณ

นามสกุลคุนทา

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

หนุ่มหน้ามน คนแดนใต้

อุปนิสัย (Your personality)

ทำเต็มที่กับทุกเรื่อง
และนำทุกเรื่องมาพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเมื่อวาน

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ไปให้สุด อย่าหยุดความพอใจไว้ที่เมื่อวาน

ชื่อพงศ์ศิลป์

นามสกุลฉายนันท์

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

อุปนิสัย (Your personality)

เงียบ ขี้เล่น ยิ้มง่าย

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

Make the difference.

ชื่อวรุตม์

นามสกุลถ้วนถวิล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

โดม thestar

อุปนิสัย (Your personality)

เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ขยัน อดทนทำงาน

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

อดทน พยายาม ความสำเร็จอยู่ใกล้เสมอ

ชื่อปัณณรุจน์

นามสกุลพิศาลกุลเกียรติ

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

จา, จ่า

อุปนิสัย (Your personality)

ร่าเริงแจ่มใส่, มีความมานะอดทน, ตรงต่อเวลา, ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น, เป็นคนเรียบง่าย

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หากเรายังไม่ได้ทำ

ชื่อธนวัต

นามสกุลเอี่ยมแสงมงคล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

bossyoung

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนสนุกสนาน, ยิ้มง่าย, คิดบวกไว้ก่อน, ชอบเล่นมุก

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

You only live once, But if you do it right, once is enough.

ชื่อธัชพล

นามสกุลกสิกิจวรกุล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

อุปนิสัย (Your personality)

ผมเป็นคนง่ายๆ เข้าได้กับทุกคน ยินดีที่จะมีเพื่อนใหม่ๆ อาจจะคุยไม่เก่งมาก แต่ก็พอไปได้ 🙂
ชอบเดินทาง เมื่อไรว่างจากงาน ก็ต้องมีไปต่างจังหวัด
เรื่องกินก็ไม่ยากครับ แต่เลือกนิดนึง เพราะกลัวไม่ลีน 🙂
ผมเป็นคนรัก สุนัข แมว มาก

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

อย่าคิดเยอะ คิดนิดหน่อยให้ตรงจุด แล้วทำเลย

ชื่อวิทยา

นามสกุลชาปาน

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนขี้เล่นครับ มีอารมณ์ขัน แต่ก็จริงจังกับงานที่ต้องรับผิดชอบ ชอบความท้าทาย

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ทุกอุปสรรค ทุกความล้มเหลว คือบทเรียนสู่ความสำเร็จ

ชื่อตรียุทธ

นามสกุลแสงศรี

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

ตรีเยส!

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนชอบยิ้ม ชอบการแข่งขันทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลา ชอบเข้ากับผู้คน ชอบรู้จักกับคนใหม่ๆ ชอบแต่งตัว แฟชั่น เป็นคนหุ่นไม่ค่อยดี(ที่อยากหุ่นดีมี6pack) แต่ออกกำลังเป็นประจำ เล่นกีฬา มีความเป้นผู้นำ มุ่งมันกับการแข่ง

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

การมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ต้องไม่โกหกความรู้สึกตัวเอง

ชื่อคณพศ

นามสกุลศุทธิภพสกุล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

รถเบนซ์

อุปนิสัย (Your personality)

มองโลกในแง่ดี ใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบกิจกรรมท้าทาย ชอบที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบ แฟชั่น กีฬา ออกกำลังกาย เป็นคนใจเย็น โกธทคนยากมาก

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

enjoy and do your best every moment of your life

ชื่อนายศักดิเดช

นามสกุลวงศ์สุนทร

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

แยน

อุปนิสัย (Your personality)

ร่าเริ่ง เป็นที่รักในกลุ่มเพื่อนๆและพี่พี่ที่ทำงาน มีความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตและหน้าที่การ
มีระเบียบวินัยและแบบแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

การทำงานที่เรารักนำมาซึ่งความสุข การรักงานที่ทำนำมาซึ่งความสำเร็จ และการทำงานเพื่อคนที่เรารักนำมาซึ่ง
ความสำเร็จอย่างมีความสุข

ชื่ออาจหาญ

นามสกุลกมลทิพยกุล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

supermac

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนชอบตั้งเป้าหมายแล้วทำให้ได้ ชอบชาเลนจ์ตัวเอง แต่จะไม่เครียดมากไป จะอยู่ในความพอดีที่ชีวิตเรามีความสุข เป้นคนคิดบวก ยิ้มง่าย หัวเราะร่าเริง

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

NOW OR NEVER

ชื่อนาย วุฒิชัย

นามสกุลกัลยากิตติกุล

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

Wuchi (วูชิ)

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนตรงไปตรงมา สบายๆ ขี้เล่น แต่ไม่เล่นขี้ แฮ๊ะ!!! เวลาพูดชอบติดตลก ชอบปล่อยมุกแป๊กๆ เพราะเป็นคนที่ชอบจัดการกับความเครียดด้วยเสียงหัวเราะ จึงอยากให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย สำหรับเรื่องงาน ค่อนข้าง มีความทะเยอทะยาน ทำอะไรแล้วก้จะตั้งใจ เพราะหากผลลัพธ์ ออกมาไม่เป็นดังใจจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์อย่างเดียว เพราะหากคุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่แค่นี้คุณก้ประสบผลสำเร็จไปแล้วครึ่งนึง

ชื่อApiwat

นามสกุลBuppanharun

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

John Wick

อุปนิสัย (Your personality)

ผมเป็นคนยิ้มง่าย, เป็นคนนอบน้อม, พูดคุยรู้เรื่องครับ,
ผมเป็นคนเปิดกว้างสำหรับทุกเรื่องครับ, ผมชอบที่จะพบเจอสิ่งใหม่ๆและพบปะกับผู้คนที่น่ารักครับ, ผมชอบที่จะเรียนรู้และเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับ

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ผมมีความเชื่อครับ
เรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มันถูกคัดกรองมาจากความคิดของแต่ละบุคคล สุดท้ายแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองมันยังไง
สำหรับผม มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ภายใต้กับความเหมาะสม หน้าที่ และสถานการณ์ครับ

ชื่อสรรพสิทธิ

นามสกุลวรรธนะพงษ์

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

ไอ้ตี่

อุปนิสัย (Your personality)

อารมณ์ดี ถึงจะมีความทุกข์แต่ก็ยิ้มได้เสมอ เป็นคนชอบพูดตรงๆ แต่จริงใจ มีโลกส่วนตัวบ้าง แต่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก ไม่ชอบเอาเปรียบคน และไม่ชอบเห็นผู้อื่นโดนเอาเปรียบ

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ หากเราเริ่มที่จะลงมือทำ

ชื่อรรัญช์ชัย

นามสกุลนกจัน

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

Icezizoo

อุปนิสัย (Your personality)

เป็น Friendly เข้ากับคนง่าย ชอบคุยกับผู้คน ไม่ชอบทอดทิ้งใคริไม่ค่อยโกรธใคร ชอบเข้าสังคม ชอบมีเพื่อนเยอะๆ รู้จักคนเยอถๆ มีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิต ไม่ชอบนั่งอุดอู้อยู่กับที่ เป็นครชอบออกนอกสถานที่ ไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน แต่รักครอบครัวมากๆ ชอบหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ถ้าเรื่องไหนที่รักจะลงมือทำให้สุดแบบไม่คิดชีวิต ตั้งใจทุกครั้งที่มีโอกาสเข้ามา ยอมรับและปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดี

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ไม่มีความสำเร็จใดแลกมาโดยความล้มเหลวด้านสุขภาพ

ชื่อเกษมพงศ์

นามสกุลแซ่อึ้ง

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว 1 รูป (ไม่เกิน 1MB)

ฉายาที่เวลาเรียกคนร้องอ๋อว่าคือคุณ

เสือซัน

อุปนิสัย (Your personality)

เป็นคนร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานเฮฮา ขี้อายนิดหน่อย มีความอดทนสูง

คติหรือคำคมประจำตัว (Your best quote)

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น