HIIT Hurricane Workout 1/5 : เสริมความแกร่งทั่วร่างด้วย 5 ท่าบริหารแบบเข้มข้น

Men's Fitness EditorTraining

เราอยากชวนคุณมาทดสอบความแกร่งทั่วร่าง เสริมความฟิตด้วยท่าออกกกำลังกายแบบ High Intensity Interval Training (HIIT) การออกกำลังแบบเข้มข้นที่จะช่วยให้คุณมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบได้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับ HIIT Hurricane Workout  Series แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 5 วันออกกำลังกาย ถูกออกแบบโดย Joe Rodonis เทรนเนอร์ผู้ถนัดการออกกำลังกายแบบ Holistic ตารางการออกกำลังกายนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง และเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเทรนนิ่งของคุณยิ่งขึ้น คุณสามารถเล่นท่าออกกำลังกายนี้เพิ่มเติมหลังเสร็จการเทรนนิ่งตามปกติของคุณครับ 


HIIT Hurricane Workout 1/5 : Category 1

Level: Beginner

เล่นต่อเนื่อง พัก 30-60 วินาทีระหว่างเซ็ต

Walking Lunge

Body Parts: Legs

’60 วินาทีต่อเนื่อง’ 

ยืนกางขากว้างหนึ่งช่วงไหล่ ถือดัมเบลล์ทั้งสองข้าง ก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า ย่อตัวลงให้ต้นขาซ้ายทำมุมตั้งฉากกับพื้น และเข่าขวาเกือบแตะพื้น ทำสลับข้าง

Alternating Shoulder Taps

Body Parts: Core

’60 วินาทีต่อเนื่อง

เริ่มต้นด้วยท่าพุชอัพ กางแขนและขากว้างหนึ่งช่วงไหล่ ยกแขนขวาแตะไหล่ซ้าย ทำสลับข้างด้วยความรวดเร็ว

Pushup

Body Parts: Core

’40 วินาทีต่อเนื่อง

เริ่มต้นด้วยท่าพุชอัพ วางมือกับพื้น กว้างหนึ่งช่วงไหล่ เกร็งหน้าท้อง พยามให้ลำตัวเป็นเส้นตรง กดลำตัวลงจนหน้าอกเกือบแตะพื้น

Mountain Climber

Body Parts: Arms

’40 วินาทีต่อเนื่อง

จับบอลด้วยมือทั้งสองข้าง อยู่ในท่าพุชอัพ นำขาขวาแตะอก ทำสลับข้างด้วยความรวดเร็ว

Plank

Body Parts: Chest

’40 วินาทีต่อเนื่อง พัก 30-60 วินาทีระหว่างเซ็ต

เริ่มต้นด้วยท่าพุชอัพ วางศอกกับพื้น เกร็งหน้าท้อง ทรงตัวในท่านี้ประมาณ 40 วินาที