6 ท่ายกเวท สร้างกล้ามเนื้อขา

Men's Fitness EditorTraining

อย่าหลงเชื่อคำว่า แค่วิ่งกับปั่นจักรยานก็ไม่ต้องยกเวทขาแล้ว เป็นความเชื่อที่ผิดมาก เพราะการวิ่งหรือปั่นนั้นเป็นการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อขา ซึ่งไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นหรือแข็งแรงขึ้น วันนี้เรามีท่าออกกำลังกายมาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณไปได้ไกลขึ้น จาก Exercise Physiologist and Endurance Coach Marni Sumbal, R.D., C.S.S.D. โดยท่าที่จะแนะนำคือ

 1. Hip Hikes
 2. Fire Hydrant
 3. Overhead Squat
 4. Donkey Kick
 5. Stability Ball Mountain Climbers
 6. Glute Bridge

สำหรับเป้าหมาย แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อใช้งาน (Functional Strength) และการเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อก่อนใช้งาน (Dynamic Warmup)

 1. Functional Strength
  ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาทีในการออกกำลังกายหนึ่งครั้ง โดยออก 1-3 เซ็ต 8-12 ครั้ง พัก 30-60 วินาทีระหว่างเซ็ต และพัก 1-3 นาทีระหว่างเปลี่ยนท่า
 2. Dynamic Warmup
  ออกกำลังกาย 1-2 เซ็ตต่อท่า พัก 30-60 วินาทีระหว่างเซ็ต และพัก 2-3 นาทีระหว่างเปลี่ยนท่า ซึ่งจะเป็นการอุ่นกล้ามเนื้อให้พร้อมใช้งาน

 

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH