3 วิธีพัฒนา Bench Press ของตัวเอง

Men's Fitness EditorTraining

การยกเบนเพรสในน้ำหนัก 1.5 เท่าของตัวเองจะทำให้คุณเป็นจ้าวแห่งยิม! เราขอแนะนำเคล็ดลับให้คุณไปถึงจุดนั้น

1. ระหว่างยกให้ลองดึงบาร์ออกจากกัน คือเหมือนออกแรงดึงออก (แต่ไม่ขยับมือ) ในแนวข้าง เพื่อให้เกิดแรงตึงบริเวณหัวไหล่ เพื่อให้เราออกแรงยกได้มากขึ้น

2. เปลี่ยนวิธีจับให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจับระยะปกติ กว้าง-แคบ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฝึกการทำงานร่วมกัน

3. ลองยกเป็นซูปเปอร์เซ็ตคู่กับ Bent Over เพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับแกนกลางลำตัว

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH