3 ท่าเพิ่มกล้ามหน้าอก

Men's Fitness EditorTraining

กล้ามเนื้อหน้าอกถือเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แต่บางทีการออกกำลังกายของเราอาจยังไม่เข้มข้นพอที่จะทำให้โดนกล้ามเนื้อมัดเล็กในหน้าอกด้วย ส่งผลให้กล้ามเนื้อบางจุดไม่ถูกออกแรงและไม่ได้บริหารอย่างเต็มที่

ท่าที่แนะนำในวันนี้คือ

_main2_alternatingdbbenchpress1a. Alternating Dumbbell Bench Press
จำนวนเซ็ต: 3 เซ็ต จำนวนครั้ง: 12-15 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

incline_dumbbell_press_main_41b. Incline Dumbbell Bench Press
จำนวนเซ็ต: 3 เซ็ต จำนวนครั้ง: 12-15 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

1c. Decline Dumbbell Bench Press
จำนวนเซ็ต: 3 เซ็ต จำนวนครั้ง: 12-15 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

incline_dumbbell_circles_landscape_b_21. Incline Dumbbell Circles
จำนวนเซ็ต: 5 เซ็ต จำนวนครั้ง: 12-15 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

 

bentover_cable_flye_pos_a_02. Bentover 11/4 Cable Flye
จำนวนเซ็ต: 5 เซ็ต จำนวนครั้ง: 10-12 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

http://www.mensfitness.com/training/build-muscle/muscle-detailing-chest-workout-huge-defined-pecs

[คำบรรยายคลิป] ท่าออกกำลังกายสาธิตโดย Eugene Isaev, LA-based certified personal trainer (@eugeneaesthetics)

 

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH