ไม่ต้องเป็นหน่วยซีล ก็วิดพื้นได้ 100 ครั้งโดยไม่พัก!

Men's Fitness EditorTraining

แค่ฟังก็เหนื่อยแล้วกับการวิดพื้น 100 ทีโดยไม่พัก แต่เชื่อไหม? ว่าระหว่างการฝึกฝนที่ทำให้คุณไปถึงจุดนั้นจะทำให้ร่างกายส่วนบนของคุณเปลี่ยนไปขนาดไหน ความอึดจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ วันนี้เรามีคำแนะนำจากโค้ชที่จะช่วยให้คุณทำได้สำเร็จ

  1. “ฝึกฝน 3 วันต่ออาทิตย์ วันแรกให้ Weight Push Up 3-4 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง วันที่สองให้เล่นท่า Bench Press 3-4 เซ็ต จำนวน 8-10 ครั้ง และวันที่ 3 วิดพื้นปกติ 2-3 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง (หรือมากกว่านั้น) โดยอาทิตย์ถัดไปให้เพิ่มน้ำหนักของในสองวันแรก และเพิ่มจำนวนครั้งของการวิดพื้นปกติในวันที่สาม คุณจะสามารถวิดพื้นถึง 100 ครั้งได้ภายในไม่กี่เดือน” Kevin Neeld, Director of Endeavor Sports Performance in Sewel, New Jersey
  2. “วันแรกให้ลองท่า Close-Grip Bench Press และท่า Wide-Grip Seated Row 4 เซ็ต จำนวน 10-12 ครั้ง โดยค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักเข้าไปทีละเล็กน้อยในแต่ละเซ็ต วันถัดมาให้เล่นท่า Barbell Overhead Press และ Chin up และวันที่ 3 ให้วิดพื้น 10 ครั้ง 10 เซ็ต โดยมีระยะพักระหว่างเซ็ต 30 วินาที และอาทิตย์ถัดมาให้คุณฝึกเหมือนเดิม โดยในวันที่ 3 ให้คุณลดเวลาพักลง 5 วินาทีไปทุกอาทิตย์ และลองวิดพื้นอย่างเต็มกำลังในอาทิตย์ที่ 5” Jim Smith, Strength Coach in Elmira, New York
  3. “หาจำนวนครั้งมากที่สุดของการวิดพื้นที่คุณทำได้ (สมมติว่า 50 ครั้ง) เวลาวิดให้คุณลงและขึ้นมาค้างไว้ 3 วินาที ทำไปเรื่อยๆ จนได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่มากที่สุด (ในที่นี้คือ 25 ครั้ง) พอเสร็จแล้วพัก 3 นาที และทำแบบเดิมวนไปให้ได้ 2 เท่าของจำนวนครั้งสูงสุด (ซึ่งก็คือ 25 ครั้ง 4 เซ็ต เท่ากับ 100 ครั้ง)” Mike Scialabba, Owner of Missoula Underground Strength Training in Missoula, Montana

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH