สร้าง 6-Packs ด้วยการเล่นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

Men's Fitness EditorTraining

การยกเวทของเราปกติมันจะเน้นการใช้น้ำหนักที่มากที่สุดที่เรายกไหว 8-12 ที โดยการโฟกัสเล่นไปทีละส่วน ถ้าเราเข้าใจตรงกันก็ถือว่าผ่าน เพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องเองก็เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ นั่นก็คือต้องโฟกัสจึงจะเห็นผลได้เร็วกว่า แต่โฟกัสที่ว่าไม่ใช่การก้มหน้าก้มตาซิทอัพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องครอบคลุมกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณแกนกลางลำตัว ลองเพิ่มโปรแกรมการเล่นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเข้าไปในวันที่คุณเข้ายิมธรรมดาด้วย โดยเน้นการพักที่ประมาณ 30 วินาทีระหว่างเซ็ต

 

_main2_seatedkneetuck1. Seated Knee Tuck
จำนวนเซ็ต: 3 เซ็ต
จำนวนครั้ง: 20 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

 

_main2_alternatingshouldertap2. Alternating Shoulder Taps
จำนวนเซ็ต: 3 เซ็ต
จำนวนครั้ง: แตะสลับข้างละ 15 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

 

dumbbell_side_bend_main3. Dumbbell Side Bend
จำนวนเซ็ต: 4 เซ็ต
จำนวนครั้ง: ข้างละ 25 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

 

_main_cablecrunch4. Kneeling Cable Crunch
จำนวนเซ็ต: 4 เซ็ต
จำนวนครั้ง: 25 ครั้ง
พักระว่างเซ็ต: 30 วินาที

 

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH