จิตใต้สำนึกกับการยกเวท

Men's Fitness EditorTraining

ฟังดูแล้วอาจแปลกมากถึงมากที่สุด คุณลองนั่งอยู่เฉยๆ และหลับตา จินตนาการว่าคุณกำลังยกเวท หรือออกกำลังกายท่าต่างๆ ใส่จินตนาการนั้นลงไปในกล้ามเนื้อให้รับรู้เหมือนที่เราคิด เพราะอย่างน้อย การจินตนาการว่าคุณออกกำลังกายก็ดีกว่าไม่ออกกำลังกายเลย

บทวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Ohio State University ได้นำคนไข้ที่ใส่เฝือกแขนมาแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้จินตนาการว่าใช้แขนในเฝือกนั้นยกเวท ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือให้ทำตัวปกติ เมื่อถอดเฝือกออก ปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้จินตนาการนั้นมีพละกำลังมากกว่ากลุ่มที่ทำตัวปกติ 2 เท่า

เพราะว่าการจินตนาการถึงความเคลื่อนไหวใช้แรงกระตุ้นจากสมองเหมือนเวลาเคลื่อนที่ปกติที่ส่งผลทางกายภาพด้วย นั่นแปลว่าสมองคุณกำลังสั่งให้เส้นประสาทแขนข้างนั้นทำงาน (แม้จะอยู่ในเฝือกก็ตาม) ซึ่งการฝึกแบบจินตนาการนี้มีอยู่จริงและพบเห็นได้มากในอาชีพ นักกีฬา หมอผ่าตัด หรือนักดนตรี

แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างให้เราแอบอู้จากการยกเหล็กนะ!

 

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH