ยาคุมสำหรับผู้ชาย

Men's Fitness EditorPlay

แม้ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการคิดค้นยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายมาบ้าง แต่เราพบเจอบทวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่อาจส่งผลต่อการสร้างยาคุมนี้ขึ้นมาจริงๆ

ผลวิจัยจาก Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ได้หาผู้ชายเข้าร่วมโครงการ 320 คนจากคลินิกทั่วโลก โดยผู้ทดลองจะถูกฉีดเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชาย เพื่อหลอกสมองให้ชะลอการการผลิต และโปรเจสตีนสารอนุพันธ์ที่สร้างจากฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อหยุดการผลิตสเปิร์ม ฉีดทุกๆ 8 สัปดาห์เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผลปรากฎว่าได้ผลถึง 96% มีคู่ที่ท้อง 4 คู่ และมีผู้ชาย 20 คนที่ขอยกเลิกการทดลองเพราะผลข้างเคียง ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า เมื่อตัวยาเสร็จสิ้นแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

 

Please Follow us
Website : http://Thai.fitness
Instagram : https://www.instagram.com/mensfitnessTH/
Facebook : https://www.facebook.com/MensFitnessTH/
Twitter : https://twitter.com/MensFitnessTH