รู้หรือไม่? การเล่นโยคะช่วยลดความดันสูงได้!!!

Men's Fitness EditorHealth

โรคความดันโลหิตสูงนับว่าเป็นอีกหนึ่งโรคยอดนิยมที่คุกคามเราอยู่ทุกวัน นอกจากจะเพิ่มอัตราเสี่ยงของโรคเส้นเลือดในสมองแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงอาจมาจากนิสัยติดเค็ม และการดื่มเหล้าสูบบุหรี่

สำหรับใครที่รู้ตัวว่าเข้าข่ายต้องเริ่มดูแลตัวเองกันสักหน่อยแล้ว เริ่มต้นจากการออกกำลังกาย เปลี่ยนนิสัยการกินหันมาลดเค็มครึ่งนึง พร้อมกับลดจำนวนการสูบและการดื่มของคุณให้น้อยลง นอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำด้วยการเล่นโยคะ เพราะจากผลการวิจัยของ Cardiological Society of India พบว่าเพียงคุณหัดเล่นโยคะวันละ 1 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 เดือนสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ชะงัด พร้อมกันนี้ยังระบุว่าผู้ที่ทำท่ายืดกล้ามเนื้อและฝึกการหายใจ พบว่าความดันหัวใจของพวกเขาลดต่ำลงภายใน 24 ชั่วโมง จาก 81 ลดลงมาเหลือที่ 76 ซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้ถึง 15% และ 6% ของโรคหัวใจครับ