โฟมโรลเลอร์ดีอย่างไร? ลดอาการตึงเกร็งหลังออกกำลังกายได้จริงหรือไม่?

Men's Fitness EditorHealth

ปัญหาที่สายฟิตต้องเจอกันประจำคงหนีไม้พ้นเรื่อง “อาการตึงเกร็งและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ” หลังการเทรนนิ่ง โดยเฉพาะใครที่นิยมเล่นขา เห็นบ่นอุบกันเป็นประจำ! แต่นอกเหนือจากการคลายกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการเทรนนิ่งแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ กับการใช้โฟมโรลเลอร์ช่วยลดอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อ

Foam Rolling ถือเป็นเทคนิคที่ใช้ช่วยในการยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเองรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้รักษาจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อในร่างกาย หรือที่เรียกว่า Myofascial Pain” เดิมทีโฟมโรลเลอร์ (Foam Roller) ถูกใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายตามแบบ Feldenkrais Method” ต่อมา ฌอน แกลลาเกอร์ (Sean Gallagher) ได้ประยุกต์โฟมโรลเลอร์มาใช้นวดตัวเองและได้ผลดี จึงเผยแพร่เทคนิคดังกล่าว อุปกรณ์นี้จะถูกใช้เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงและมีจุดกดเจ็บ โดยอาศัยหลักการที่ให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ตึงวางอยู่บนโฟมโรลเลอร์และออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อซึ่งทำหน้าที่ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อมัดที่ตึง เพื่อให้กล้ามเนื้อมัดที่ตึงถูกยืดออก และเคลื่อนโฟมโรลเลอร์เพื่อให้คลึงจุดที่มีอาการ อาจกดค้างบนจุดที่เจ็บสักครู่ประมาณ 20-30 วินาที โดยที่แบ่งเป็นกดครั้งละ 10 วินาที จนอาการเจ็บและตึงบรรเทาลง นอกจากข้อดีที่ช่วยคลายการตึงตัวและลดจุดกดเจ็บแล้ว ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้สารน้ำภายในกล้ามเนื้อไหลเวียนดีขึ้น รวมถึงช่วยเรื่องความแข็งแรงและการทรงท่า (Balance) ของกล้ามเนื้อมัดอื่นด้วย

สามารถอ่าน 5 วิธีนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ที่นี่